Handelsbetingelser

Forretningsbetingelser

Gyldighed:
Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Udvikling og resultater og Marianne Gürtler.

Alle ydelser, kurser, gruppeforløb, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra Udvikling og resultater v/Marianne Gürtler, CVR nr. 3936 2694, c/o Marianne Gürtler, Åparken 46, 2605 Brøndby. Mail: Marianne.gurtler.business@gmail.com


Fortrolighed:
Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler måtte komme i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

 

Priser:
Priser for mentorforløb, stilhedsvandringer, gruppeforløb og naturterapi er i danske kroner (DKK) incl. Moms

Priser for foredrag er i danske kroner (DKK) ekskl. Moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, gruppeforløb, sparring og supervision, stilhedsvandringer, foredrag, og andre ydelser betales ved aftalens indgåelse – medmindre andet aftales.

Tilmelding er bindende.

Som udgangspunkt betales hele beløbet umiddelbart efter tilmelding.

Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, stilhedsvandringer, gruppeforløb, foredrag samt andre ydelse afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer fra undertegnedes side bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb, stilhedsvandring eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Hvis et foredrag skulle blive aflyst på foranledning af Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Livedage kan i forbindelse med uforudsete hændelser blive afholdt live online.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

Særligt om mentorforløb

Der ydes erstatningscoaching i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis du selv bliver livstruende syg.

Du skal melde afbud til de planlagte samtaler senest dagen før aftalen kl. 12. I så fald vil der planlægges en erstatningssession. Hvis ikke vil den planlagte session ikke blive erstattet.

Livedage kan i forbindelse med uforudsete hændelser blive afholdt live online.
 

Rettigheder:
Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, gruppeforløb, workshops, stilhedsvandringer, mentorforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler´s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, gruppeforløb, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr evt. excl. moms. Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Marianne Gürtler har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser;
Marianne Gürtler har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Glostrup.

© 2021 Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler.

 

Alle rettigheder forbeholdes. Udvikling og resultater/ved Marianne Gürtler, Åparken 46, 2605 Brøndby. Mail: Marianne.gurtler.business@gmail.com eller mgc@dadlnet.dk

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin